Bilden visar folkvimmel på en station.

Enklare resa för personer med funktionsnedsättning

Du som har funktionsnedsättning

kan få gratis ledsagning på tågstationen eller på bussterminalen.
Du ska beställa ledsagning senast 24 timmar innan du åker.

Ännu bättre tillgänglighet

Bolaget Jernhusen och myndigheten Trafikverket ser till att det finns ledsagning på stationer.Men vi gör också andra saker för att göra det lättare att resa ör personer med funktionsnedsättning.

Det här ska vi göra bland annat:

Det ska finnas ledstråk till och från plattformar och på plattformarna.
Skyddszonerna på plattformarna ska vara tydliga.
Belysningen ska bli bättre.
Det ska finnas taktila kartor och nummerskyltar för spåren.
Det ska finnas nya bänkar, soffor
och lutningsbrädor för att kunna stå och vila
Trappor och glasväggar ska vara markerade.
Vi bygger ramper och hissar.
Skyltar och monitorer ska ge bra information.

Dina rättigheter

Här hittar du passagerarrättigheterna för tåg och buss.
När du klickar på länkarna kommer du att hamna på konsumentverkets  webbsida  För att komma tillbaka till denna sida klicka på krysset uppe i det högra hörnet.

Tillbaka