Vanliga frågor

Vad är bättre nu än förr?

Många stationer och terminaler i Sverige har idag mötesplatser för ledsagning.
Idag kan du få ledsagning under hela resan,även när du byter tåg eller buss eller byter trafikbolag.

Ledsagarna är också samordnade genom en sambandscentral.
Du kan ringa till sambandscentralen om något händer på resan.
Mötesplatserna på tågstationerna ser likadana ut.

Varför har Jernhusen och Trafikverket ansvar?

Den 3 december år 2009 kom nya EU-regler som säger att de som förvaltar stationer
ska ansvara för ledsagning. Både Trafikverket och Jernhusen är förvaltare  av tågstationerna i Sverige.Därför samarbetar vi om den nya ledsagningen.

Hur hittar jag till mötesplatsen?

På samtliga stationer och terminaler  i Sverige där det finns ledsagning,  finns också mötesplatsskyltar.
Skyltarna har text och symboler i relief och i punktskrift.
Skyltarna finns utomhus och inomhus i de väntsalar som är tillgängliga.

Hur känner jag igen ledsagaren?

Ledsagarna har gula reflexvästar på sig med en tydlig text där det står ledsagare
på framsidan och på baksidan av västen.

Vem sköter ledsagningen?

Riksfärdtjänsten Sverige AB har anställt och utbildat  de personer som arbetar som ledsagare. De har också den sambandscentral som alltid är öppen.

Var beställer jag ledsagning?

Du beställer ledsagning när du bokar din resa. Det företag som säljer resan ansvarar för att du får ledsagning på stationerna.

Kan jag beställa ledsagning på internet?

Nej, för att boka en resa med ledsagning ska du tala med dem som säljer biljetterna. De ser om du kan få ledsagning när du vill resa. Då vet de också när och var du behöver ledsagning under resan.

När ska jag beställa?

Du ska beställa ledsagning senast 24 timmar innan du behöver ledsagning till eller från ett tåg eller en buss.

När måste jag vara på mötesplatsen?

Du får veta när du beställer ledsagning vilken tid som du ska vara vid mötesplatsen.

Vem får beställa ledsagning?

Alla människor som har funktionsnedsättning eller som har svårt att röra på sig
och som tycker att de behöver ledsagning  kan beställa ledsagning. Du behöver inte ha intyg från läkare.

Hur avbeställer jag ledsagning?

Har du beställt ledsagning och inte kan resa ska du avbeställa ledsagningen så fort du kan.
Du avbeställer ledsagning hos det företag som du köpt din biljett hos.

Kostar ledsagning något?

Nej, ledsagning är gratis.

Hjälper ledsagaren mig med mina väskor?

Ja, ledsagaren kan hjälpa dig med dina väskor, men inte om du har väldigt många väskor eller väldigt tunga väskor. Ledsagaren kan hjälpa dig med max 2 väskor
som väger tillsammans max 20 kilo.Du ska säga till när du bokar ledsagning
att du vill ha hjälp med dina väskor.

Följer ledsagaren med mig
tills jag möter personalen från tåget eller bussen? 

Ledsagaren följer med dig till dörren på tåget, eller hela vägen ombord på bussen. Personal från tåget ska möta dig vid dörren. Ibland finns ingen personal på tåget.
Ibland hinner personalen på tåget inte möta dig. Ledsagaren kan inte gå ombord så du måste kliva ombord själv.

Hjälper ledsagaren mig upp på tåget?

Ledsagaren följer med dig till dörren till den vagn på tåget där du ska sitta.
Personalen på tåget ser till att du kommer till din plats på tåget.

Kan jag låna rullstol på stationerna?

Det finns inga rullstolar att låna på stationerna, om du behöver rullstol så måste du ta med din egen men ledsagaren kör den gärna.

Vad händer om tåget är försenat?

Ledsagaren väntar med dig tills ditt tåg eller din buss kommer.
Ledsagaren väntar också på dig  om det tåg eller den buss som du åker med är försenat. Är tåget eller bussen mer än 30 minuter försenat  ringer ledsagaren till sambandscentralen för att få veta hur han eller hon ska göra.

Vad gör jag om ledsagaren inte kommer?

På din beställning finns ett telefonnummer  till sambandscentralen.
Du kan ringa dit om något händer. Du ringer dit om din ledsagare inte kommer.
Telefonnumret till sambandscentralen står också på skyltarna vid mötesplatserna.

Tillbaka