stationsledsagning.se Enklare resor för dig med funktionsnedsättning

Alvesta: Mötesplatsen utomhus i Alvesta flyttad.

Mötesplatsen utomhus i Alvesta har flyttats då den ofta var svår att nå på grund av parkerade cyklar. Mötesplatsen är nu flyttad till höger sida om entrén till trapphus och hiss till gångbron. Samtliga aktuella meddelanden