stationsledsagning.se Enklare resor för dig med funktionsnedsättning

Sundsvall: Ny mötesplats i Sundsvall

Eftersom det under ombyggnaden av Sundsvall C är besvärligt att nå de nuvarande möresplatsena om man anländer med bil kommer det att finnas en tillfällig mötesplats i väderskyddet vid hållplatsen för tågersättningsbussar nära McDonalds.

Samtliga aktuella meddelanden