stationsledsagning.se Enklare resor för dig med funktionsnedsättning

Falun Resecentrum

I väntsalen i gamla stationshuset nära biljettautomaten.

Ute, till vänster om nya entren till Resecentrum sett från utsidan, nära taxiangöring.

Samtliga mötesplatser