stationsledsagning.se Enklare resor för dig med funktionsnedsättning

Gällivare C/Resecentrum

Ute. Till vänster om stationshuset. Mellan kioskens kortsida och handikapparkeringen. Sett från Centralplan.

Samtliga mötesplatser