stationsledsagning.se Enklare resor för dig med funktionsnedsättning

Långsele station

Ute. Höger om huvudentrén Till höger om huvudentrén på stationshuset sett från gatusidan.

Samtliga mötesplatser