stationsledsagning.se Enklare resor för dig med funktionsnedsättning

Mellansel station

Inne. I väntsal till vänster innanför ingång från gatan.

Ute. Vänstra hörnet på stationshuset.

Samtliga mötesplatser