stationsledsagning.se Enklare resor för dig med funktionsnedsättning

Mellansel station

Väntsal. I väntsal till vänster innanför dörr från gatan Ute. Vänstra hörnet på stationshuset. Mot gatusidan. Sett från Järnvägsgatan.

Samtliga mötesplatser