stationsledsagning.se Enklare resor för dig med funktionsnedsättning

Mellansel station

Väntsal. I väntsal till vänster innanför dörr från gatan

Ute. Vänstra hörnet på stationshuset sett från Järnvägsgatan.

Samtliga mötesplatser