stationsledsagning.se Enklare resor för dig med funktionsnedsättning

Trelleborg C

Väntsal. Omedelbart till vänster innanför huvudentrén, följ ledstråk.

Ute. Vid bänk intill angörinsyta för bilar och färdtjänst.

Samtliga mötesplatser