stationsledsagning.se Enklare resor för dig med funktionsnedsättning

Vindeln Resecentrum/Station

Ute. Busskur. Högra kortsidan av stationshuset, intill busskur. Sett från Villavägen.

Samtliga mötesplatser