stationsledsagning.se Enklare resor för dig med funktionsnedsättning

På stationsledsagning.se kan du hitta information inför din resa. Här kan du läsa om hur ledsagning fungerar och hur man beställer den.

Aktuellt

  • Från den första april 2019 tar Trafikverket över hela ansvaret för stationsledsagningen. Tidigare tillhandahöll Trafikverket och Jernhusen gemensamt tjänsten.

    Ingenting ändras för dig som är resenär. Allt kommer att gå till som förut. Det är samma rutiner, samma bokningssystem och samma utförare av ledsagningen.

    Kontaktuppgifterna till Jernhusen på hemsidan har bytts ut mot kontaktuppgifter till Trafikverket.

    Webbplatsen är ersatt med den här webbplatsen som ska ha bättre funktioner och bättre tillgänglighet. 

  • På grund av hissbyte kommer hissen till plattformen att vara helt avstängd mellan den 4 februari och 4 mars 2019. Det kommer inte att finnas någon alternativ möjlighet att nå plattformen med till exempel rullstol under byggtiden. Med anledning av detta är det inte heller möjligt att beställa ledsagning i Arboga under samma period.

Fler meddelanden