stationsledsagning.se Enklare resor för dig med funktionsnedsättning

På stationsledsagning.se kan du hitta information inför din resa. Här kan du läsa om hur ledsagning fungerar och hur man beställer den.

Aktuellt

  • Mellan 2 mars och 3 augusti kommer ny och bättre LED-belysning att installeras i Centralhallen för att öka ljusnivån från dagens 100 lux till över 200 lux.

    Byggnadsställningar kommer att uppföras utmed väggarna i fyra olika etapper.

    Centralhallen är väntsal under arbetstiden som vanligt, men vissa förflyttningar av bänkar kan förekomma.

    Byggställningarna kommer att placeras över befintliga ledstråk, så temporära ledstråk kommer att placeras ut. När arbetet är klart återställs ursprungliga ledstråk.

Fler meddelanden