stationsledsagning.se Enklare resor för dig med funktionsnedsättning

Uppdaterades senast:

Sök efter stationer eller mötesplatser nedan. Du kan också använda snabblänkarna till några av de vanligaste mötesplatserna. Ska du avbeställa din resa med ledsagning ska du kontakta företaget som du köpt din resa från.

Kontakta företag här

Ofta besökta mötesplatser

Så fungerar filtreringen av mötesplatser: När du börjar skriva text i inmatningsfältet så försvinner de mötesplatser som inte matchar med den text du skrivit. Detta sker samtidigt som du skriver. Du behöver inte trycka på någon knapp för att uppdatera resultatet. Om du vill börja om med din filtrering så kan du trycka på knappen 'rensa' eller använda dig av bakstegs-tangenten på ditt tangentbord.

Samtliga mötesplatser

 • SL Ledsagare ringer resenär. Ledsagaren ringer resenären ca en timme innan ledsagning och kommer överens.

 • SL Ledsagare ringer resenär. Ledsagaren ringer resenären ca en timme innan ledsagning och kommer överens.

 • SL Ledsagare ringer resenär. Ledsagaren ringer resenären ca en timme innan ledsagning och kommer överens.

 • Inne. Mötesplats i väntsal till höger om utgång mot cykelparkering.

  Ute. På högra kortsidan av stationshuset, mot vägg, mittemot nedgång till gångtunnel.

 • Inne. I väntsalen vid informationsmonitorer.

  Ute. Till höger om stationshuset vid entré gångbro.

 • SL Ledsagare ringer resenär. Ledsagaren ringer resenären ca en timme innan ledsagning och kommer överens.

 • Inne. Meetingpoint i Sky City.

  Vid SL-ledsagning ringer ledsagaren resenären ca en timme innan ledsagning och kommer överens.

 • Inne. I väntsalen till vänster om utgången mot spåren.

  Ute. Högra hörnet av staionshuset, intill taxi.

   

 • SL Ledsagare ringer resenär. Ledsagaren ringer resenären ca en timme innan ledsagning och kommer överens.

 • Inne. I väntsal rakt fram innanför dörren från spårsidan.

  Ute. Höger hörn av stationsbyggnaden, mot spårsidan, nära busshållplatserna.

 • SL Ledsagare ringer resenär. Ledsagaren ringer resenären ca en timme innan ledsagning och kommer överens.

 • SL Ledsagare ringer resenär. Ledsagaren ringer resenären ca en timme innan ledsagning och kommer överens.

 • SL Ledsagare ringer resenär. Ledsagaren ringer resenären ca en timme innan ledsagning och kommer överens.

 • SL Ledsagare ringer resenär. Ledsagaren ringer resenären ca en timme innan ledsagning och kommer överens.

 • Inne. I väntsal till vänster innanför dörren, intill soffa

  Ute. Höger sida av stationshuset vid busshållplats.

 • SL Ledsagare ringer resenär. Ledsagaren ringer resenären ca en timme innan ledsagning och kommer överens.

 • SL Ledsagare ringer resenär. Ledsagaren ringer resenären ca en timme innan ledsagning och kommer överens.

 • SL Ledsagare ringer resenär. Ledsagaren ringer resenären ca en timme innan ledsagning och kommer överens.

 • SL Ledsagare ringer resenär. Ledsagaren ringer resenären ca en timme innan ledsagning och kommer överens.

 • Inne. I väntsal till höger innanför entre från gatan

  Ute. Informationspelaren till höger om huvudentrén på stationshuset, vid rampen.

 • Inne. I väntsal för tågen, precis till höger om ingången.

  Ute. Vid informationstavlor nära ingången till bussterminalen.

   

   

   

 • Inne. I väntsal omedelbart till höger innanför handikappentré.

  Ute. Utanför till höger om huvudentrén nära rullstolsentrén.

 • Inne. I väntsal omedelbart till vänster innanför huvudentré från gatan.

  Ute. Vid informationstavlor på vänster sida om stationshuset.

   

 • SL Ledsagare ringer resenär. Ledsagaren ringer resenären ca en timme innan ledsagning och kommer överens.

 • SL Ledsagare ringer resenär. Ledsagaren ringer resenären ca en timme innan ledsagning och kommer överens.

 • Inne. I väntsal, till höger om huvudentrén.

  Ute. Till vänster om ingången till väntsalen.

 • Inne. I väntsal till vänster om entrén från gatan.

  Ute. Högra sidan av stationshuset nära parkering och taxi.

 • Inne. I väntsal innanför dörrar från spårsidan.

  Ute. Till vänster om stationshuset, nära övergång till plattformen.

 • SL Ledsagare ringer resenär. Ledsagaren ringer resenären ca en timme innan ledsagning och kommer överens.

 • Inne. I väntsal vid sidan om dörr mot turistbyrå.

  Ute. Till höger om huvudentrén på stationshuset.

 • Inne. I väntsal till höger om dörr ut mot plattformen.

  Ute. Till höger om stationshuset.

   

 • SL Ledsagare ringer resenär. Ledsagaren ringer resenären ca en timme innan ledsagning och kommer överens.

 • Inne. I väntsal innanför dörrar från huvudentré, mitt på golvet

  Ute. Långsidan av stationshuset längst till vänster mitt emot taxiangöringen

 • Inne. I väntsal till höger innanför entré från gatan.

  Ute. Vid stationshuset högra gavel sett från Storgatan.

 • Ute. Vid parkeringen intill gångväg mot spåren. (Ska självklart normalt vara snöröjd.)

 • Ute. Västra uppgången, mittemot taxiangöringen. Framför väntsalen vid spår 4. Sett från taxiangöringen.

 • Inne. I väntsal vid utgången mot plattformen.

  Ute. Till vänster om stationshuset. Vid taxiangöring och handikapparkering.

 • Inne. I väntsalen i gamla stationshuset nära biljettautomaten.

  Ute. Till vänster om nya entren till Resecentrum, nära taxiangöring.

 • SL Ledsagare ringer resenär. Ledsagaren ringer resenären ca en timme innan ledsagning och kommer överens.

 • SL Ledsagare ringer resenär. Ledsagaren ringer resenären ca en timme innan ledsagning och kommer överens.

 • SL Ledsagare ringer resenär. Ledsagaren ringer resenären ca en timme innan ledsagning och kommer överens.

 • SL Ledsagare ringer resenär. Ledsagaren ringer resenären ca en timme innan ledsagning och kommer överens.

 • Inne. I väntsal vid nedgång till spår 6-7.

  Ute. Till höger om hissarna upp till väntsalen på östra sidan (nära ICA Maxi).

 • Inne. I väntsal omedelbart till höger innanför dörr från spårsidan.

  Ute. Bredvid taxiangöringen, höger sida om stationshuset. 

 • SL Ledsagare ringer resenär. Ledsagaren ringer resenären ca en timme innan ledsagning och kommer överens.

 • SL Ledsagare ringer resenär. Ledsagaren ringer resenären ca en timme innan ledsagning och kommer överens.

 • SL Ledsagare ringer resenär. Ledsagaren ringer resenären ca en timme innan ledsagning och kommer överens.

 • Ute. Vid bänkar nära parkering på södra sidan spåren (nära gamla stationshuset)

  Skylten sitter på räcket vid parkeringen.

  Foto: Peter Röing

   

 • SL Ledsagare ringer resenär. Ledsagaren ringer resenären ca en timme innan ledsagning och kommer överens.

 • Ute. Till vänster om stationshuset, vid kiosken.

  Inne. I väntsal till vänster om entrén från stationsplanen.

   

 • SL Ledsagaren ringer resenären ca en timme innan ledsagning och kommer överens.

 • Inne. I väntsal innanför entrén med ramp från parkeringen.

  Ute. Vid entrén med ramp på högra sidan av stationshuset.

  Ute. Hamntorget, vid grillkiosk och taxiangöring.

 • Inne. I väntsalen innanför entré vid spår 13.

  Ute. Vid färdtjänstens möteplats vid Nils Ericsonterminalen (utgången nära gate 24-26) nära spår 16.

  Ute. Nära plattformen till spår 1 och 2. 

 • SL Ledsagare ringer resenär. Ledsagaren ringer resenären ca en timme innan ledsagning och kommer överens.

 • Inne. I väntsal till vänster om entrén från gatusidan.

  Ute. Vid stationshuset, nära rulltrappor till gångbron över spåren.

 • SL Ledsagare ringer resenär Ledsagaren ringer resenären ca en timme innan ledsagning och kommer överens.

 • Inne. Till vänster om entré vid ingång till restaurang.

  Ute. En bit till höger om stationshuset nära Pressbyrån.

 • Inne. Till vänster om entrén till Skånetrafikens kundservice.  (OBS! Under ombyggnad, skylten kan tillfälligt vara borttagen, men mötesplats är ändå vid Skånetrafikens entré)

  Ute. Vid ingång till Helsingborg C närmast Järnvägsgatan.

 • Inne. I väntsalen/korridoren till vänster om entrén.

  Ute. Vid ingång till väntsal nära busshållplatser.

   

   Foto: John Thornander 

   

   

 • Inne. I väntsalen.

  Ute. Till vänster om stationshuset vid informationstavlan på transformatorbyggnaden.

   

 • Inne. I väntsal längst in till höger (vid den låsta entrén mot spåren).

  Ute. Till vänster om stationshuset vid taxiangöringen.

   

 • SL. Ledsagaren ringer resenären ca en timme innan ledsagning och kommer överens.

 • Inne. I väntsal vid informationstavlorna (skylt saknas).

  Ute. Till höger om huvudentré till stationshuset framför gamla stationshuset.

 • Inne. I nya väntsalen, till höger om rulltrapporna.

  Ute. Västra entren vid Magasinsgatan, till vänster om entrén till hiss.

 • Inne. I väntsal nära rulltrapporna från Juneporten (stadsbussarna).

  Ute. Till vänster om stationshuset vid handikapparkeringen. 

 • Inne. I väntsal omedelbart till vänster innanför dörren.

  Ute. Vid vänstra hörnet av stationshuset.

 • Inne. I väntsal till vänster innanför huvudentré från gatan.

  Ute. Taxiangöringen, till vänster om stationshuset och kiosken.

   

 • Inne. I väntsal i hörnet till höger innanför dörrar från spårsidan.

  Ute. Till höger om stationshuset, nära busshållplatserna.

 • Inne. I väntsal till höger om utgång mot spåren.

  Ute. Högra kortsidan av stationshuset, vid biljettautomaten.

   

 • Inne. Mitt  i väntsalen.

  Ute. Vänstra hörnet av stationshuset vid taxiangöring och ramp.

   

 • Inne. I väntsal till vänster om ledstråk efter biljettautomaten.

  Ute. Vid plattformens början intill gångväg från angöring.

 • SL. Ledsagaren ringer resenären ca en timme innan ledsagning och kommer överens.

 • Ute. På östra sidan om järnvägen vid p-platser mittemot stationshuset vid Centralvägen.

  Vid resa med SL ringer ledsagaren resenären ca en timme innan ledsagning och kommer överens om plats att mötas.

   

   

   

 • Inne. I väntsal snett till vänster innanför dörrar från spårsidan.

  Ute. Till höger om stationshuset vid informationspunkt och taxiangöring.

 • Inne. I väntsal till vänster innanför entrén från gatan.

  Ute. Nära vänstra kortsidan av stationshuset.

   

 • Inne. I väntsalen. (OBS! Samma väntsal för busshållplatser och järnvägsstationen.)

 • Inne. I väntsal, till höger innanför entrén från gatan.

  Ute. På vänster sida om huvudentrén på stationshuset vid taxiangöring.

 • Inne. I väntsal till vänster innanför dörren.

  Ute. Till vänster om stationshuset, nära väntsalsentrén.

   

 • Inne. I väntsal omedelbart till höger om huvudentrén från gatan.

  Ute. Till vänster om stationshuset, nära taxiangöring.

 • Inne. I väntsalen.

  Ute. Till vänster om stationshuset nära infomationstavlor och busshållplats A.

 • Inne. I väntsalen till höger om huvudentré från gatan.

  Ute. Spårsidan mellan grillen och stationshuset (höger kortsida av stationshuset).

 • Inne. Mitt i gamla stationshusets väntsal.

  Ute. En bit till höger om gamla stationshuset sett från gatan, nära nedgången under spåren.

  Ute. Västra entrén, till höger om ingången.

 • Väntsal. Vid vägg mot taxiangöringen intill rulltrappa till spår 1 och 2.

  Ute. Till höger om entrén vid taxiangöringen.

 • SL. Ledsagaren ringer resenären ca en timme innan ledsagning och kommer överens.

 • Inne. I väntsal till vänster innanför ingång från gatan.

  Ute. Vänstra hörnet på stationshuset.

 • Inne. I väntsalen, mitt på golvet.

  Ute. Stationshusets vänstra kortsida mot bussangöringen.

   

 • Inne. I väntsal intill biljettautomaten.

  Ute. Framför resecentrums huvudentré, intill handikapparkeringen.

 • Inne. I väntsal omedelbart till höger innanför entré från gatusidan.

  Ute. Till vänster om stationshuset nära spårvagnshållplatsen och taxiangöring.

 • Inne. I väntsal till höger om rulltrappan.

  Ute. Till vänster om stationshusets entré, nära taxiangöringen.

 • Ute. Norra gaveln på stationshuset vid trapp nära parkeringen.

 • SL. Ledsagaren ringer resenären ca en timme innan ledsagning och kommer överens.

 • Inne. I mitten av väntsalen framför entrén från gatusidan.

  Ute. Högra hörnet av uteservering till höger om stationshuset.

   

   

   

 • Inne. I väntsal till vänster om entrén vid kiosken.

  Ute, till vänster om entrén, nära bussterminalen.

 • Ute. Mitt framför busstationen väntsal.

  Inne. Direkt till vänster om ingången närmast taxiangöringen.

 • Inne. I väntsalen till vänster om huvudentrén vid förvaringsboxar.

  Ute. Högra kortsidan av stationshuset vid hållplats X. 

  Foto: John Thornander

 • SL. Ledsagaren ringer resenären ca en timme innan ledsagning och kommer överens.

 • Inne, Övre hallen, omedelbart till höger innanför karuselldörren nära handikappentrén vid Stockholm Waterfront.

  Inne, tunnelbanehallen utanför SL-spärrarna ner till pendeltågen/Citybanan, precis till höger om dem..

  Inne, Centralhallen på pelare precis innanför entrén från Vasagatan.

  Inne, Cityterminalen - Omedelbart till höger innanför handikappentrén från Klarabergsviadukten.

  Ute, till vänster om entrén vid Vasagatan, nära Nils Ericsonstatyn.

   

 • Inne. På övre plan vid infotorget mitt i hallen.

  Ute. Till höger om entrén som ligger vid busstorget (nedre plan).

 • OBS! En ombyggnad av stationen pågår, tillfälliga placeringar av mötesplatser:

  Inne. Precis till vänster om ingången till den tillfälliga väntsalen

  Ute. Vid rampen till den tillfälliga väntsalen.

  Ute. Väderskyddet för tågersättningsbussar vid McDonalds nära långtidsparkeringen.

 • Inne. I väntsalen till höger om utgång mot plattformen.

  Ute. Vid informationstavlan nära spår 1. 

   

 • Inne. I väntsalen vid bänken till höger om huvudentrén. (Ramp finns enbart vid ingången från plattformen vid spåren.)

 • SL. Ledsagaren ringer resenären ca en timme innan ledsagning och kommer överens.

 • Ute. Framför trappan upp till gångbro över spåren på västra sidan järnvägen.

 • Inne. Vid rulltrappan upp till plattformen.

  Ute. Till höger om huvudentrén på stationshuset.

   

 • SL. Ledsagaren ringer resenären ca en timme innan ledsagning och kommer överens.

 • I väntsal intill vägg mitt emot entré från spårsidan.

  Ute. Mellan stationshus och bussterminal vid nedgången till spår 2.

 • Inne. Till vänster om entrén från Stationsplan, vid bänkar och biljettautomat.

  Ute. Stationshusets högra hörn vid Kontinentalplan vid bänk.

 • Inne. I väntsal snett till vänster om entrén från gatan.

  Ute. Mellan stationshuset och resecentrum vid nedgång till spår 2-3.

 • SL. Ledsagaren ringer resenären ca en timme innan ledsagning och kommer överens.

 • Inne. I väntsal vid vägg mitt emot huvudentré.

  Ute. Till vänster om stationshuset, vid gångtunnel mot centrum.

 • Inne. I väntsal fristående rakt innanför dörrar från spårsidan.

  Ute. Till höger om huvudentrén på stationshuset nära taxiangöringen. 

 • Inne. I väntsalen direkt till vänster innanför entrén från gatan.

  Ute: På hörnet av stationshuset till höger om huvudentrén.

 • Inne, norra entrén, till höger från ingången sett, mitt emot apoteket vid den taktila tavlan.

  Inne, Centralhallen, vid entrén från järnvägsstationen, mittemot informationsluckan.

  Ute, ca fem meter från norra entrén.

   

   

 • Ute. Nära Vasagatan 17 och hållplats M några meter från hörnet Nygatan/Vasagatan.

 • Inne. Nära sjukhusentrén, övre hallen.

  Inne, västra sidan i nedre hallen, vid parkering och angöring.

  Ute. Till höger om västra entrén, vid cykelställ.

   

 • Inne. I väntsal till vänster innanför huvudentrén.

  Ute. Till vänster om huvudentrén vid ramp.

  Ute. På plattformen vid spår 8, vid trappan ner till Centralpassagen.

 • Inne. I väntsal snett till höger innanför huvudentré mot vägg.

  Ingen mötesplats ute under ombyggnaden.

 • Inne. I väntsalen.

  Ute. Höger sida om stationshuset på andra sidan gatan, vid busshållplats C.

 • Väntsal. Till höger om ingången till VL:s kundservice nedanför rulltrapporna

  Ute. Till höger om stationshuset nära taxiangöring, intill plattform spår 1 vid taktil karta.

   

   

   

   

 • Mitt i den tillfälliga väntsalen vid bussterminalen. (Kommer flyttas till entrén i nya stationshuset)

  Ute. Intill angöringen vid Södra Järnvägsgatan. (På södra sidan av spåren.)

  Ute. Till vänster om nya stationshuset nära den gamla stationsbyggnaden. (På norra sidan av spåren.)

   

 • SL Ledsagare ringer resenär. Ledsagaren ringer resenären ca en timme innan ledsagning och kommer överens.

 • SL Ledsagare ringer resenär. Ledsagaren ringer resenären ca en timme innan ledsagning och kommer överens.

 • Inne. I väntsal.

  Ute. Till vänster om stationshuset nära övergången till plattform.

 • Ute. Till vänster om stationshuset, nära spårövergången och busshållplats C.

 • Inne. I väntsal till vänster innanför ingång från plattformen.

  Ute. På plattformen till höger om stationshuset nära tavlan med avgångstider.

   

 • SL Ledsagare ringer resenär. Ledsagaren ringer resenären ca en timme innan ledsagning och kommer överens.

 • SL Ledsagare ringer resenär. Ledsagaren ringer resenären ca en timme innan ledsagning och kommer överens.

 • SL Ledsagare ringer resenär. Ledsagaren ringer resenären ca en timme innan ledsagning och kommer överens.

 • SL Ledsagare ringer resenär. Ledsagaren ringer resenären ca en timme innan ledsagning och kommer överens.

 • Inne. I väntsal till höger om utgången till spåren.

  Ute. Till höger om  stationshuset,  vid tavlan för avgående tåg nära busshållplatsen.

 • SL Ledsagare ringer resenär. Ledsagaren ringer resenären ca en timme innan ledsagning och kommer överens.