stationsledsagning.se Enklare resor för dig med funktionsnedsättning

Sök efter stationer eller mötesplatser nedan. Du kan också använda snabblänkarna till några av de vanligaste mötesplatserna. Ska du avbeställa din resa med ledsagning ska du kontakta företaget som du köpt din resa från.

Kontakta företag här

Ofta besökta mötesplatser

Så fungerar filtreringen av mötesplatser: När du börjar skriva text i inmatningsfältet så försvinner de mötesplatser som inte matchar med den text du skrivit. Detta sker samtidigt som du skriver. Du behöver inte trycka på någon knapp för att uppdatera resultatet. Om du vill börja om med din filtrering så kan du trycka på knappen 'rensa' eller använda dig av bakstegs-tangenten på ditt tangentbord.

Samtliga mötesplatser

 • SL Ledsagare ringer resenär. Ledsagaren ringer resenären ca en timme innan ledsagning och kommer överens.

 • SL Ledsagare ringer resenär. Ledsagaren ringer resenären ca en timme innan ledsagning och kommer överens.

 • SL Ledsagare ringer resenär. Ledsagaren ringer resenären ca en timme innan ledsagning och kommer överens.

 • Inne. Mötesplats i väntsal till höger om utgång mot cykelparkering.

  Ute. På högra kortsidan av stationshuset, mot vägg, mittemot nedgång till gångtunnel.

 • Inne. I väntsalen till höger om trafikinformationsskyltar.

  Ute. Till höger om entre till hiss och gångbro.

 • SL Ledsagare ringer resenär. Ledsagaren ringer resenären ca en timme innan ledsagning och kommer överens.

 • Inne. Meetingpoint i Sky City.

  Vid SL-ledsagning ringer ledsagaren resenären ca en timme innan ledsagning och kommer överens.

 • Inne. I väntsalen till vänster om utgången mot spåren.

  Ute. Högra hörnet av staionshuset, intill taxi.

   

 • SL Ledsagare ringer resenär. Ledsagaren ringer resenären ca en timme innan ledsagning och kommer överens.

 • Inne. I väntsal rakt fram innanför dörren från spårsidan.

  Ute. Höger hörn av stationsbyggnaden, mot spårsidan.

 • SL Ledsagare ringer resenär. Ledsagaren ringer resenären ca en timme innan ledsagning och kommer överens.

 • SL Ledsagare ringer resenär. Ledsagaren ringer resenären ca en timme innan ledsagning och kommer överens.

 • SL Ledsagare ringer resenär. Ledsagaren ringer resenären ca en timme innan ledsagning och kommer överens.

 • SL Ledsagare ringer resenär. Ledsagaren ringer resenären ca en timme innan ledsagning och kommer överens.

 • Inne. I väntsal till vänster innanför dörren, intill soffa

  Ute. Höger sida av stationshuset vid busshållplats.

 • SL Ledsagare ringer resenär. Ledsagaren ringer resenären ca en timme innan ledsagning och kommer överens.

 • SL Ledsagare ringer resenär. Ledsagaren ringer resenären ca en timme innan ledsagning och kommer överens.

 • SL Ledsagare ringer resenär. Ledsagaren ringer resenären ca en timme innan ledsagning och kommer överens.

 • SL Ledsagare ringer resenär. Ledsagaren ringer resenären ca en timme innan ledsagning och kommer överens.

 • Inne. I väntsal till höger innanför entre från gatan

  Ute. Informationspelaren till höger om huvudentrén på stationshuset, vid rampen.

 • Inne. I väntsal till vänster innanför entrén från spårsidan

  Ute. Höger kortsida till höger om huvudentrén, runt hörnet på höger kortsida, efter soffan.

 • Inne. I väntsal omedelbart till höger innanför handikappentré.

  Ute. Utanför till höger om huvudentrén nära rullstolsentrén.

 • Inne. I väntsal omedelbart till vänster innanför huvudentré från gatan.

  Ute. Långsidan av stationshuset mot spåren, nära vänstra hörnet.

 • SL Ledsagare ringer resenär. Ledsagaren ringer resenären ca en timme innan ledsagning och kommer överens.

 • SL Ledsagare ringer resenär. Ledsagaren ringer resenären ca en timme innan ledsagning och kommer överens.

 • Inne. I väntsal, till höger om huvudentrén.

  Ute. Till vänster om ingången till väntsalen, nära hörnet.

 • Inne. I väntsal mitt på väggen till vänster från huvudentré från gatan.

  Ute. Höger sida om stationshuset, kortsidan nära taxiavstigningen.

 • Inne. I väntsal innanför dörrar från spårsidan.

  Ute. Till vänster om stationshuset, nära övergång till plattformen.

 • SL Ledsagare ringer resenär. Ledsagaren ringer resenären ca en timme innan ledsagning och kommer överens.

 • Inne. I väntsal vid sidan om dörr mot turistbyrå.

  Ute. Till höger om huvudentrén på stationshuset.

 • Inne. I väntsal till vänster mot vägg innanför dörr.

  Ute. Vid informationspunkt till höger om stationshuset.

 • SL Ledsagare ringer resenär. Ledsagaren ringer resenären ca en timme innan ledsagning och kommer överens.

 • Inne. I väntsal innanför dörrar från huvudentré, mitt på golvet

  Ute. Långsidan av stationshuset längst till vänster mitt emot taxiangöringen

 • Inne. I väntsal till höger innanför entré från gatan.

  Ute. Vid stationshuset högra gavel sett från Storgatan.

 • Ute. Västra uppgången, mittemot taxiangöringen. Framför väntsalen vid spår 4. Sett från taxiangöringen.

 • Inne. I väntsal omedelbart innanför dörren från spårsidan

  Ute. Till vänster om stationshuset. Höger hörn vid taxiangöringen.

 • Inne. I väntsalen i gamla stationshuset nära biljettautomaten.

  Ute. Till vänster om nya entren till Resecentrum, nära taxiangöring.

 • SL Ledsagare ringer resenär. Ledsagaren ringer resenären ca en timme innan ledsagning och kommer överens.

 • SL Ledsagare ringer resenär. Ledsagaren ringer resenären ca en timme innan ledsagning och kommer överens.

 • SL Ledsagare ringer resenär. Ledsagaren ringer resenären ca en timme innan ledsagning och kommer överens.

 • SL Ledsagare ringer resenär. Ledsagaren ringer resenären ca en timme innan ledsagning och kommer överens.

 • Inne. I väntsal mellan nedgångarna till plattformar

  Ute. Vid Björnkullavägen nära taxiangöringen. 

 • Inne. I väntsal omedelbart till höger innanför dörr från spårsidan.

  Ute. Bredvid taxiangöringen, höger sida om stationshuset. 

 • SL Ledsagare ringer resenär. Ledsagaren ringer resenären ca en timme innan ledsagning och kommer överens.

 • SL Ledsagare ringer resenär. Ledsagaren ringer resenären ca en timme innan ledsagning och kommer överens.

 • SL Ledsagare ringer resenär. Ledsagaren ringer resenären ca en timme innan ledsagning och kommer överens.

 • Ute. Vid bänkar nära parkering på södra sidan spåren (nära gamla stationshuset)

  OBS! INGEN SKYLT UPPSATT!

 • SL Ledsagare ringer resenär. Ledsagaren ringer resenären ca en timme innan ledsagning och kommer överens.

 • Ute. Till vänster om stationshuset. Mellan kiosken och handikapparkeringen.

 • SL Ledsagaren ringer resenären ca en timme innan ledsagning och kommer överens.

 • Inne. I väntsal innanför entrén med ramp från parkeringen.

  Ute. Vid entrén med ramp på högra sidan av stationshuset.

  Ute. Hamntorget, vid grillkiosk och taxiangöring.

 • Inne. I väntsalen innanför entré vid spår 13.

  Ute. Vid färdtjänstens möteplats vid Nils Ericsonterminalen (utgången nära gate 24-26) nära spår 16.

  Ute. Nära plattformen till spår 1 och 2. 

 • SL Ledsagare ringer resenär. Ledsagaren ringer resenären ca en timme innan ledsagning och kommer överens.

 • Inne. I väntsal rakt innanför huvudentré från gatan, mitt på golvet

  Ute. Vid stationshuset, nära rulltrappor till gångbron över spåren.

 • SL Ledsagare ringer resenär Ledsagaren ringer resenären ca en timme innan ledsagning och kommer överens.

 • Inne. I väntsal omedelbart till höger innanför dörr från spårsidan.

  Ute. Till höger om huvudentrén, mellan stationshus och kiosken. Nära runt torn med klocka på. 

   

 • Inne. Till vänster om entrén till Skånetrafikens kundservice. 

  Ute. Vid ingång till Knutpunkten närmast Järnvägsgatan.

 • Inne. I väntsalen rakt innanför dörr från spårsidan, mitt på golvet

  Ute. Till vänster om huvudentrén, mitt emot taxiangöringen.

 • Inne. I väntsalen.

  Ute. Till vänster om stationshuset vid informationsavlan på transformatorbyggnaden.

 • Inne. I väntsal omedelbart till höger innanför entrén från gaveln.

  Ute. Mellan stationshus och spår vid taxiangöringen.

 • Inne. I väntsal till vänster innanför dörr från gatan.

  Ute. Vänster sida om huvudentrén.

 • SL. Ledsagaren ringer resenären ca en timme innan ledsagning och kommer överens.

 • Inne. I gångbro mot höger vägg om man kommer från väntsalen.

  Ute. Till höger om huvudentré till stationshuset.

   

 • Inne. I nya väntsalen, till höger om rulltrapporna.

  Ute. Västra entren vid Magasinsgatan, till vänster om entrén till hiss.

 • Inne. I väntsal till höger innanför dörrar från spårsidan.

  Ute. Till vänster om stationshuset vid handikapparkeringen. 

 • Inne. I väntsal omedelbart till vänster innanför dörren.

  Ute. Vid vänstra hörnet av stationshuset.

 • Inne. I väntsal snett till vänster innanför huvudentré från gatan.

  Ute. Taxiangöringen, till vänster om stationshuset och kiosken.

 • Inne. I väntsal i hörnet till höger innanför dörrar från spårsidan.

  Ute. Till höger om stationshuset, nära busshållplatserna.

 • Inne. I väntsal till höger om utgång mot spåren.

  Ute. Högra kortsidan av stationshuset, vid biljettautomaten.

   

 • Inne. Mitt  i väntsalen.

  Ute. Vänstra hörnet av stationshuset vid taxiangöring och ramp.

   

 • Inne. I väntsal till vänster om ledstråk efter biljettautomaten.

  Ute. Vid plattformens början intill gångväg från angöring.

 • SL. Ledsagaren ringer resenären ca en timme innan ledsagning och kommer överens.

 • Ute. Vid Taxiangöringen på östra sidan om järnvägen (motsatt sida mot den stationshuset ligger på).

  SL. Ledsagaren ringer resenären ca en timme innan ledsagning och kommer överens.

 • Inne. I väntsal snett till vänster innanför dörrar från spårsidan.

  Ute. Till vänster om stationshuset vid informationspunkt och bussangöringen. 

 • Inne. I väntsal till vänster innanför entrén från gatan.

  Ute. Nära vänstra kortsidan av stationshuset.

   

 • Inne. I väntsal, snett innanför entré från gatan.

  Ute. Vänster sida om huvudentrén på stationshuset vid taxiangöring.

 • Inne. I väntsal till vänster innanför dörren.

  Ute. Till vänster om stationshuset, nära väntsalsentrén.

   

 • Inne. I väntsal omedelbart till höger om huvudentrén från gatan.

  Ute. Till vänster om stationshuset, nära taxiangöring.

 • Inne. I väntsalen.

  Ute. Vid informationstavlan nära spår 1 till vänster om stationshuset.

 • Inne. I väntsalen till höger om huvudentré från gatan.

  Ute. Spårsidan mellan grillen och stationshuset (höger kortsida av stationshuset).

 • Inne. Mitt i gamla stationshusets väntsal.

  Ute. En bit till höger om gamla stationshuset sett från gatan, nära nedgången under spåren.

  Ute. Västra entrén, till höger om ingången.

 • Väntsal. Vid vägg mot taxiangöringen intill rulltrappa till spår 1 och 2.

  Ute. Till höger om entrén vid taxiangöringen.

 • SL. Ledsagaren ringer resenären ca en timme innan ledsagning och kommer överens.

 • Inne. I väntsal till vänster innanför ingång från gatan.

  Ute. Vänstra hörnet på stationshuset.

 • Inne. I väntsalen, mitt på golvet.

  Ute. Stationshusets vänstra kortsida mot bussangöringen.

   

 • Inne. I väntsal intill biljettautomaten.

  Ute. Framför resecentrums huvudentré, intill handikapparkeringen.

 • Ute. Höger kortsida av stationshuset mot spår intill Blekingetrafikens informationspunkt.

 • Inne. I väntsal omedelbart till höger innanför entré från gatusidan.

  Ute. Till vänster om stationshuset nära spårvagnshållplatsen och taxiangöring.

 • Inne. I väntsal snett till vänster innanför huvudentré från gatan.

  Ute. Till höger om stationshuset, nära taxiangöringen. 

 • Ute. Norra gaveln på stationshuset vid trapp nära parkeringen.

 • SL. Ledsagaren ringer resenären ca en timme innan ledsagning och kommer överens.

 • Inne. I mitten av väntsalen framför entrén från gatusidan.

  Ute. Högra hörnet av uteservering till höger om stationshuset.

   

   

   

 • Inne. I väntsal till vänster om entrén vid kiosken.

  Ute, till vänster om entrén, nära bussterminalen.

 • Ute. Mitt framför busstationen väntsal.

  Inne. Direkt till vänster om ingången närmast taxiangöringen.

 • Inne. I väntsalen till vänster om huvudentrén vid trapphus till övre plan.

  Ute. Högra kortsidan av stationshuset, invid bänk. 

 • SL. Ledsagaren ringer resenären ca en timme innan ledsagning och kommer överens.

 • Inne, Övre hallen, omedelbart till höger innanför karuselldörren nära handikappentrén vid Stockholm Waterfront.

  Inne, tunnelbanehallen utanför SL-spärrarna ner till pendeltågen/Citybanan, precis till höger om dem..

  Inne, Centralhallen på pelare precis innanför entrén från Vasagatan.

  Inne, Cityterminalen - Omedelbart till höger innanför handikappentrén från Klarabergsviadukten.

   

 • SL för pendeltåg. Annat trafikföretag för övriga resor. Swedenborgsgatan 20. Mötesplats utomhus till höger om entré.

 • Inne. På övre plan vid infotorget mitt i hallen.

  Ute. Vid norra ingången, på gångbanan till höger om entrén.

 • OBS! En ombyggnad av stationen pågår, tillfälliga placeringar av mötesplatser:

  Inne. Precis till vänster om ingången till den tillfälliga väntsalen

  Ute. Vid rampen till den tillfälliga väntsalen och Pressbyrån.

   

 • Inne. I väntsalen till höger om utgång mot plattformen.

  Ute. Vid informationstavlan nära spår 1. 

   

 • Inne. I väntsalen vid bänken till höger om huvudentrén . I det fall du behöver ramp för att ta dig in till mötesplatsen hänvisas du till ingången från baksidan (mot spåren) på stationsbyggnaden.

 • SL. Ledsagaren ringer resenären ca en timme innan ledsagning och kommer överens.

 • Inne. I vänstalen, i gången mellan väntsal och trapphus till plattformarna.

  Ute, till höger om huvudentrén på stationshuset.

 • Inne. I väntsal mellan uppgångarna till plattformarna.

  Ute. Vid vändzon, intill taxiangöringen till höger om informationspunkten. Nära spår 7-8.

 • SL. Ledsagaren ringer resenären ca en timme innan ledsagning och kommer överens.

 • Väntsal. I väntsal intill vägg mitt emot entré från spårsidan.

  Ute. Högra kortsidan av stationshuset, intill ramp.

 • Inne. Till vänster om entrén från Stationsplan, vid bänkar och biljettautomat.

  Ute. Stationshusets högra hörn vid Kontinentalplan vid bänk.

 • Inne. I väntsal vid vägg snett fram åt vänster innanför huvudentré från torget.

  Ute. Till höger om huvudentrén på stationshuset. 

 • SL. Ledsagaren ringer resenären ca en timme innan ledsagning och kommer överens.

 • Inne. I väntsal vid vägg mitt emot huvudentré.

  Ute. Intill handikapparkeringen, snett mittemot stationshuset på vänster sida. 

 • Inne. I väntsal fristående rakt innanför dörrar från spårsidan.

  Ute. Till höger om huvudentrén på stationshuset nära taxiangöringen. 

 • Inne. I väntsalen direkt till vänster innanför entrén från gatan.

  Ute: På hörnet av stationshuset till höger om huvudentrén.

 • Inne, norra entrén, till höger från ingången sett, mitt emot apoteket vid den taktila tavlan.

  Inne, Centralhallen, vid entrén från järnvägsstationen, mittemot informationsluckan.

  Ute, ca fem meter från norra entrén.

   

   

 • Ute. Nära Vasagatan 17 och hållplats M några meter från hörnet Nygatan/Vasagatan.

 • Inne. Nära sjukhusentrén, övre hallen.

  Inne, västra sidan i nedre hallen, vid parkering och angöring.

  Ute. Till höger om västra entrén, vid cykelställ.

   

 • Inne. I väntsal till vänster innanför huvudentrén.

  Ute. Till vänster om huvudentrén vid ramp.

  Ute. På plattformen vid spår 8, vid trappan ner till Centralpassagen.

 • Inne. I väntsal snett till höger innanför huvudentré mot vägg.

  Ute. Vänster sida om stationshuset vid staket intill spår 1 och infotavla.

 • Inne. I väntsalen.

  Ute. Höger sida om stationshuset på andra sidan gatan, vid busshållplats C.

 • Inne. I väntsal vid vägg till vänster innanför huvudentré från gatan.

  Ute. Till höger om stationshusets huvudentré, invid vägg.

 • Inne. I väntsal invid vägg till vänster innanför huvudentrén.

  Ute. Till höger om huvudentré på stationshuset, framför sittbänk.

 • Väntsal. I väntsal nedanför rulltrapporna.

  Ute. Till höger om stationshuset, mellan stationshus och taxiangöring.

 • Inne. I väntsalen mittemot Länstrafikens försäljningsställe.

  Ute. Vid Södra Bantorget, intill angöringen vid Klosterbron..

 • SL Ledsagare ringer resenär. Ledsagaren ringer resenären ca en timme innan ledsagning och kommer överens.

 • SL Ledsagare ringer resenär. Ledsagaren ringer resenären ca en timme innan ledsagning och kommer överens.

 • Inne. I väntsal rakt innanför dörr från spårområde.

  Ute. Till vänster om huvudentrén på stationshuset, nära hörnet och taxiangöring.

 • Inne. I väntsal till vänster innanför dörrarna från spårområdet.

  Ute. Högra kortsidan av kafébyggnaden, till höger om stationshuset, vid informationspunkten.

 • SL Ledsagare ringer resenär. Ledsagaren ringer resenären ca en timme innan ledsagning och kommer överens.

 • Inne. I väntsal mitt i rummet rakt framför huvudentré

  Ute. Till vänster om huvudentrén på stationshuset, vid trappan.

 • SL Ledsagare ringer resenär. Ledsagaren ringer resenären ca en timme innan ledsagning och kommer överens.

 • Inne. I väntsal omedelbart till höger innanför entrén från gatusidan.

  Ute. Vid nedgången till spår 2-4 nära entrén till väntsalen.

   

 • SL Ledsagare ringer resenär. Ledsagaren ringer resenären ca en timme innan ledsagning och kommer överens.

 • Inne. I väntsal innanför entrédörr snett fram till vänster om ledstråk..

  Ute. Till höger om entrén intill väggen mot taxistation.

   

 • SL Ledsagare ringer resenär. Ledsagaren ringer resenären ca en timme innan ledsagning och kommer överens.

 • Inne. I väntsal till vänster innanför entré från spårsidan.

  Ute. Till höger om huvudentrén på stationshuset, nära informationspunkten.

 • SL Ledsagare ringer resenär. Ledsagaren ringer resenären ca en timme innan ledsagning och kommer överens.