stationsledsagning.se Enklare resor för dig med funktionsnedsättning

Sök efter stationer eller mötesplatser nedan. Du kan också använda snabblänkarna till några av de vanligaste mötesplatserna. Ska du avbeställa din resa med ledsagning ska du kontakta företaget som du köpt din resa från.

Kontakta företag här

Ofta besökta mötesplatser

Så fungerar filtreringen av mötesplatser: När du börjar skriva text i inmatningsfältet så försvinner de mötesplatser som inte matchar med den text du skrivit. Detta sker samtidigt som du skriver. Du behöver inte trycka på någon knapp för att uppdatera resultatet. Om du vill börja om med din filtrering så kan du trycka på knappen 'rensa' eller använda dig av bakstegs-tangenten på ditt tangentbord.

Samtliga mötesplatser

 • SL Ledsagare ringer resenär. Ledsagaren ringer resenären ca en timme innan ledsagning och kommer överens.

 • SL Ledsagare ringer resenär. Ledsagaren ringer resenären ca en timme innan ledsagning och kommer överens.

 • SL Ledsagare ringer resenär. Ledsagaren ringer resenären ca en timme innan ledsagning och kommer överens.

 • Inne. Mötesplats i väntsal till höger om utgång mot cykelparkering.

  Ute. På högra kortsidan av stationshuset, mot vägg, mittemot nedgång till gångtunnel.

 • Inne. I väntsalen till höger om trafikinformationsskyltar.

  Ute. Till höger om entre till hiss och gångbro.

 • SL Ledsagare ringer resenär. Ledsagaren ringer resenären ca en timme innan ledsagning och kommer överens.

 • Inne. Meetingpoint i Sky City.

  Vid SL-ledsagning ringer ledsagaren resenären ca en timme innan ledsagning och kommer överens.

 • Inne. Mitt i väntsalen.

  Ute. Till höger om huvudentrén på stationshuset, vid hörnet intill taxi.

 • SL Ledsagare ringer resenär. Ledsagaren ringer resenären ca en timme innan ledsagning och kommer överens.

 • Inne. I väntsal rakt fram innanför dörren från spårsidan.

  Ute. Höger hörn av stationsbyggnaden, mot spårsidan.

 • SL Ledsagare ringer resenär. Ledsagaren ringer resenären ca en timme innan ledsagning och kommer överens.

 • SL Ledsagare ringer resenär. Ledsagaren ringer resenären ca en timme innan ledsagning och kommer överens.

 • SL Ledsagare ringer resenär. Ledsagaren ringer resenären ca en timme innan ledsagning och kommer överens.

 • SL Ledsagare ringer resenär. Ledsagaren ringer resenären ca en timme innan ledsagning och kommer överens.

 • Inne. I väntsal till vänster innanför dörren, intill soffa

  Ute. Höger sida av stationshuset vid busshållplats.

 • SL Ledsagare ringer resenär. Ledsagaren ringer resenären ca en timme innan ledsagning och kommer överens.

 • SL Ledsagare ringer resenär. Ledsagaren ringer resenären ca en timme innan ledsagning och kommer överens.

 • SL Ledsagare ringer resenär. Ledsagaren ringer resenären ca en timme innan ledsagning och kommer överens.

 • SL Ledsagare ringer resenär. Ledsagaren ringer resenären ca en timme innan ledsagning och kommer överens.

 • Inne. I väntsal till höger innanför entre från gatan

  Ute. Informationspelaren till höger om huvudentrén på stationshuset, vid rampen.

 • Inne. I väntsal till vänster innanför entrén från spårsidan

  Ute. Höger kortsida till höger om huvudentrén, runt hörnet på höger kortsida, efter soffan.

 • Inne. I väntsal omedelbart till höger innanför handikappentré.

  Ute. Utanför till höger om huvudentrén nära rullstolsentrén.

 • Inne. I väntsal omedelbart till vänster innanför huvudentré från gatan.

  Ute. Långsidan av stationshuset mot spåren, nära vänstra hörnet.

 • SL Ledsagare ringer resenär. Ledsagaren ringer resenären ca en timme innan ledsagning och kommer överens.

 • SL Ledsagare ringer resenär. Ledsagaren ringer resenären ca en timme innan ledsagning och kommer överens.

 • Inne. I väntsal, till höger om huvudentrén.

  Ute. Till vänster om ingången till väntsalen, nära hörnet.

 • Inne. I väntsal mitt på väggen till vänster från huvudentré från gatan.

  Ute. Höger sida om stationshuset, kortsidan nära taxiavstigningen.

 • Inne. I väntsal innanför dörrar från spårsidan, mitt i rummet

  Ute. Vid Taxiangöring till vänster om huvudentrén på stationshuset, intill väntkur nära ramp till spår 3-4.

 • SL Ledsagare ringer resenär. Ledsagaren ringer resenären ca en timme innan ledsagning och kommer överens.

 • Inne. I väntsal vid sidan om dörr mot turistbyrå.

  Ute. Till höger om huvudentrén på stationshuset.

 • Inne. I väntsal till vänster mot vägg innanför dörr.

  Ute. Vid informationspunkt till höger om stationshuset.

 • SL Ledsagare ringer resenär. Ledsagaren ringer resenären ca en timme innan ledsagning och kommer överens.

 • Inne. I väntsal innanför dörrar från huvudentré, mitt på golvet

  Ute. Långsidan av stationshuset längst till vänster mitt emot taxiangöringen

 • Inne. I väntsal till höger innanför entré från gatan.

  Ute. Till höger om huvudentrén på gatusidan.

 • Ute. Västra uppgången, mittemot taxiangöringen. Framför väntsalen vid spår 4. Sett från taxiangöringen.

 • Inne. I väntsal omedelbart innanför dörren från spårsidan

  Ute. Till vänster om stationshuset. Höger hörn vid taxiangöringen.

 • Inne. I väntsalen i gamla stationshuset nära biljettautomaten.

  Ute. Till vänster om nya entren till Resecentrum, nära taxiangöring.

 • SL Ledsagare ringer resenär. Ledsagaren ringer resenären ca en timme innan ledsagning och kommer överens.

 • SL Ledsagare ringer resenär. Ledsagaren ringer resenären ca en timme innan ledsagning och kommer överens.

 • SL Ledsagare ringer resenär. Ledsagaren ringer resenären ca en timme innan ledsagning och kommer överens.

 • SL Ledsagare ringer resenär. Ledsagaren ringer resenären ca en timme innan ledsagning och kommer överens.

 • Inne. I väntsal mellan nedgångarna till plattformar

  Ute. Vid Björnkullavägen nära taxiangöringen. 

 • Inne. I väntsal omedelbart till höger innanför dörr från spårsidan.

  Ute. Bredvid taxiangöringen, höger sida om stationshuset. 

 • SL Ledsagare ringer resenär. Ledsagaren ringer resenären ca en timme innan ledsagning och kommer överens.

 • SL Ledsagare ringer resenär. Ledsagaren ringer resenären ca en timme innan ledsagning och kommer överens.

 • SL Ledsagare ringer resenär. Ledsagaren ringer resenären ca en timme innan ledsagning och kommer överens.

 • Ute. Vid bänkar nära parkering på södra sidan spåren (nära gamla stationshuset)

  OBS! INGEN SKYLT UPPSATT!

 • SL Ledsagare ringer resenär. Ledsagaren ringer resenären ca en timme innan ledsagning och kommer överens.

 • Ute. Till vänster om stationshuset. Mellan kiosken och handikapparkeringen.

 • SL Ledsagaren ringer resenären ca en timme innan ledsagning och kommer överens.

 • Inne. I väntsal vid vägg rakt framför entrén med ramp på högra sidan av stationshuset.

  Ute. Till höger om huvudentrén, mellan soffor och handikapparkering.

 • Inne. I väntsalen innanför entré vid spår 13.

  Ute. Vid färdtjänstens möteplats vid Nils Ericsonterminalen (utgången nära gate 24-26) nära spår 16.

  Ute. Nära plattformen till spår 1 och 2. 

 • SL Ledsagare ringer resenär. Ledsagaren ringer resenären ca en timme innan ledsagning och kommer överens.

 • Inne. I väntsal rakt innanför huvudentré från gatan, mitt på golvet

  Ute. Vid stationshuset, nära rulltrappor till gångbron över spåren.

 • SL Ledsagare ringer resenär Ledsagaren ringer resenären ca en timme innan ledsagning och kommer överens.

 • Inne. I väntsal omedelbart till höger innanför dörr från spårsidan.

  Ute. Till höger om huvudentrén, mellan stationshus och kiosken. Nära runt torn med klocka på. 

   

 • Inne. Till vänster om entrén till Skånetrafikens kundservice. 

  Ute. Vid ingång till Knutpunkten närmast Järnvägsgatan.

 • Inne. I väntsalen rakt innanför dörr från spårsidan, mitt på golvet

  Ute. Till vänster om huvudentrén, mitt emot taxiangöringen.

 • Inne. I väntsalen.

  Ute. Till vänster om stationshuset vid informationsavlan på transformatorbyggnaden.

 • Inne. I väntsal omedelbart till höger innanför entrén från gaveln.

  Ute. Mellan stationshus och spår vid taxiangöringen.

 • Inne. I väntsal till vänster innanför dörr från gatan.

  Ute. Vänster sida om huvudentrén.

 • SL. Ledsagaren ringer resenären ca en timme innan ledsagning och kommer överens.

 • Inne. I gångbro mot höger vägg om man kommer från väntsalen.

  Ute. Till höger om huvudentré till stationshuset.

   

 • Inne. I nya väntsalen, till höger om rulltrapporna.

  Ute. Västra entren vid Magasinsgatan, till vänster om entrén till hiss.

 • Inne. I väntsal till höger innanför dörrar från spårsidan.

  Ute. Till vänster om stationshuset vid handikapparkeringen. 

 • Inne. I väntsal omedelbart till vänster innanför dörren.

  Ute. Vid vänstra hörnet av stationshuset.

 • Väntsal. I väntsal snett till vänster innanför huvudentré från gatan

  Ute. Taxiangöringen, till vänster om stationshuset och kiosken sett från gatusidan.

 • Ute. Vid Taxiangöring Till vänster om Huvudentrén på framsidan, ovanför vändzon sett från gatusidan.

 • Väntsal. I väntsal i hörnet till höger innanför dörrar från spårsidan

  Ute. Till vänster om huvudentrén på stationshuset, vid handikapparkering.

 • Väntsal. Till vänster innanför entré från spårsidan

  Ute. Högra kortsidan av stationshuset, mot väggen sett från gatusidan.

 • Väntsal. I väntsal vid vägg snett till vänster innanför huvudentré från gatan.

  Ute. Vänstra hörnet av stationshuset vid taxiangöring och ramp.

 • Väntsal. Rakt fram och till vänster om ledstråk, innanför dörren, efter biljettautomat.

  Ute. Vid plattformens början intill gångväg från angöring.

 • SL. Ledsagaren ringer resenären ca en timme innan ledsagning och kommer överens.

 • Ute. Vid Taxiangöringen på östra sidan om järnvägen vid p-platser mittemot stationshuset vid Centralvägen.

  SL. Ledsagaren ringer resenären ca en timme innan ledsagning och kommer överens.

 • Väntsal. I väntsal snett till vänster innanför dörrar från spårsidan.

  Ute. Till vänster om stationshuset vid informationspunkt och bussangöringen. 

 • Väntsal. I väntsal mitt på väggen snett till höger innanför huvudentré

  Ute. Vänstra kortsidan av stationshuset sett från stationsplan.

 • Väntsal. I väntsal, snett innanför entré från gatan.

  Ute. Vänster sida om huvudentrén på stationshuset vid taxiangöring.

 • Väntsal. I väntsal

  Ute. Mellan taxiangöring och framsidan av stationshuset sett från cirkulationsplatsen.

 • Väntsal. I väntsal till vänster innanför dörren.

  Ute. Framför långsidan av stationshuset på spårsidan, mitt på perrongen.

 • I väntsal omedelbart till höger om huvudentrén från gatan.

  Ute. Till vänster om stationshuset sett från gatusidan, nära taxiangöring.

 • I väntsal

  Ute. Vid informationstavlan nära spår 1 till vänster om stationshuset sett från gatusidan.

 • Väntsal. Till höger om huvudentré från gatan .

  Ute. Spårsidan mellan grillen och stationshuset. Höger kortsida av stationshusets sett från gatusidan.

 • Väntsal. Mitt i gamla stationshusets väntsal.

  Ute. En bit till höger om gamla stationshuset sett från gatan, nära nedgången under spåren.

  Ute. Västra entrén, till höger om ingången.

 • Ute. Höger om huvudentrén Till höger om huvudentrén på stationshuset sett från gatusidan.

 • Väntsal. Vid vägg mot taxiangöringen intill rulltrappa till spår 1 och 2.

  Ute. Till höger om entrén vid taxiangöringen.

 • Väntsal. I väntsal vid vägg intill Skånetrafikens biljettautomat Ute. Vid tåg/spårövergången, vänster kortsida av väntsal. Vid informationstavla och biljettautomat. Sett från Yttre Ringvägen.

 • SL. Ledsagaren ringer resenären ca en timme innan ledsagning och kommer överens.

 • Väntsal. I väntsal till vänster innanför dörr från gatan

  Ute. Vänstra hörnet på stationshuset sett från Järnvägsgatan.

 • I väntsal rakt innanför huvudentré från gatan, mitt på golvet

  Ute. Stationshusets vänstra kortsida mot bussangöringen. Sett från gatusidan.

 • I väntsal intill biljettautomaten, en bit in i väntsalen och till vänster.

  Ute. Framför resecentrums huvudentré, intill handikapparkeringen Stationsvägen.

 • Ute. Höger kortsida av stationshuset mot spår intill Blekingetrafikens informationspunkt.

 • I väntsal omedelbart till höger innanför entré från spårsidan

  Ute. Mellan stationshus och spårvagnsspåren. Vänster hörn av stationshuset.

 • I väntsal snett till vänster innanför huvudentré från gatan

  Ute. Till höger om stationshuset, nära taxiangöringen. 

 • Väntsal. I väntsal mot rulltrappa mitt emot SJ-butik

  Ute. Vänster om huvudentrén på stationshusets ett från Järnvägsgatan, nära taxi.

 • SL. Ledsagaren ringer resenären ca en timme innan ledsagning och kommer överens.

 • Väntsal. I väntsal fram snett till höger innanför entré från stadssidan

  Ute. Högra hörnet av uteservering till höger om stationshuset sett från gatusidan.

 • I väntsal till vänster om entrén vid kiosken.

  Ute, till vänster om entrén sett från gatusidan, nära bussterminalen.

 • Ute. Södra Järnvägsgatan 35. Från taxiangöringen, följ ledstråket cirka 10 meter rakt fram, västerut. Mötesplats vid din högra sida på väntsalsbyggnadens södra gavel. Från övergångsstället, följ ledstråket cirka 20 meter rakt fram norrut till väntsalsbyggnadens södra gavel.

  Inne. Södra Järnvägsgatan 35. Mötesplats direkt till vänster innanför östra ingången, närmast avlämningsplats och taxiangöring. Det är 15 meters gångväg som längst från taxiangöring och avlämningsplats men det saknas ledstråk. Till den västra ingången finns det taktilt och naturligt ledstråk från taxiangöring och övergångsställe. Den västra ingången vetter mot bussplattformarna. Från den västra ingången sett ligger mötesplatsen cirka 10 meter bort på andra sidan rummet.

 • Väntsal. Till vänster innanför huvudentrén vid trapphus till övre plan.

  Ute. Högra kortsidan av stationshuset, invid bänk. 

 • SL. Ledsagaren ringer resenären ca en timme innan ledsagning och kommer överens.

 • Centralhallen. Vid andra pelaren från höger i första pelarraden innanför huvudentrén, sett från entrédörren från Vasagatan.

  Övre hallen (Klarabergsviadukten). Omedelbart till vänster innanför handikappentrén vid Stockholm Waterfront

  Tunnelbanehallen. I tunnelbanehallen utanför spärrarna intill hissen utanför station City till höger om man kommer från tunnelbanan, till vänster om man kommer från pendeltåget.

  Cityterminalen - i terminalhallen omedelbart till höger innanför handikappentrén från Klarabergsviadukten.

 • Terminalen bottenplan. I terminalhallen omedelbart till höger innanför handikappentrén från Klarabergsviadukten.

 • SL för pendeltåg. Annat trafikföretag för övriga resor. Swedenborgsgatan 20. Mötesplats utomhus till höger om entré.

 • I väntsalen omedelbart till vänster innanför huvudentré från gatan

  Ute, till höger om huvudentrén på stationshuset, en bit från stationshuset mot vägen.

   

 • I väntsal snett till vänster innanför entrén från spårsidan

  Ute. Vänstra kortsidan av stationshuset, vid informationstavlor.

 • SL. Ledsagaren ringer resenären ca en timme innan ledsagning och kommer överens.

 • I vänstalen, i gången mellan väntsal och trapphus till plattformar

  Ute, till höger om huvudentrén på stationshuset.

 • Väntsal. I väntsal mellan uppgångarna till plattformar Ute. Vid vändzon, intill taxiangöringen till höger om informationspunkten. Nära spår 7-8. Sett från taxiangöringen.

 • SL. Ledsagaren ringer resenären ca en timme innan ledsagning och kommer överens.

 • Väntsal. I väntsal intill vägg mitt emot entré från spårsidan.

  Ute. Högra kortsidan av stationshuset, intill ramp.

 • Väntsal. Omedelbart till vänster innanför huvudentrén, följ ledstråk.

  Ute. Vid bänk intill angörinsyta för bilar och färdtjänst.

 • I väntsal vid vägg snett fram åt vänster innanför huvudentré från torget.

  Ute. Till höger om huvudentrén på stationshuset, nära högra hörnet mot cirkulationsplats. 

 • SL. Ledsagaren ringer resenären ca en timme innan ledsagning och kommer överens.

 • Väntsal. I väntsal vid vägg mitt emot huvudentré.

  Ute. Intill handikapparkeringen, snett mittemot stationshuset på vänster sida. 

 • I väntsal fristående rakt innanför dörrar från spårsidan.

  Ute. Till höger om huvudentrén på stationshuset nära taxiangöringen. 

 • Väntsal, direkt till vänster innanför entrén från gatan.

  Ute, på hörnet av stationshuset till höger om huvudentrén.

 • Inne, norra entrén, till höger från ingången sett, mitt emot apoteket vid den taktila tavlan.

  Inne, Centralhallen, vid entrén från järnvägsstationen, mittemot informationsluckan.

  Ute, ca fem meter från norra entrén.

 • Ute. Adress Vasagatan 17. Under tak några meter från hörnet Nygatan/Vasagatan.

 • Ute, till höger om västra entrén, vid cykelställ.

  Inne, mot sjukhusentrén, övre hallen.

  Inne, västra sidan i nedre hallen, vid parkering och angöring.

   

 • I väntsal till vänster innanför huvudentrén från torg.

  Ute. Till höger om huvudentré. Vid ramp till huvudentré.

  Ute. Östra sidan, vid trappan ner till Centralpassagen.

 • I väntsal snett till höger innanför huvudentré mot vägg.

  Ute. Vänster sida om stationshuset. Mot spårsidan. Vid staket intill spår 1 och infotavla.

 • I väntsalen.

  Ute. Höger sida om stationshuset på andra sidan gatan, vid busshållplats C.

 • Väntsal. I väntsal vid vägg till vänster innanför huvudentré från gatan.

  Ute. Till höger om huvudentrén på stationshuset sett från taxiangöringen, invid vägg.

 • I väntsal invid vägg till vänster innanför huvudentrén.

  Ute. Till höger om huvudentré på stationshuset, framför sittbänk.

 • Väntsal. I väntsal nedanför rulltrapporna.

  Ute. Till höger om stationshuset, mellan stationshus och taxiangöring, intill plattform vid taktil karta.

 • Väntsal. Mittemot Länstrafikens försäljningsställe.

  Ute. Vid Södra Bantorget. Intill angöringen vid Klosterbron, mitt emot stationen.

 • SL Ledsagare ringer resenär. Ledsagaren ringer resenären ca en timme innan ledsagning och kommer överens.

 • SL Ledsagare ringer resenär. Ledsagaren ringer resenären ca en timme innan ledsagning och kommer överens.

 • Inne. I väntsal rakt innanför dörr från spårområde.

  Ute. Till vänster om huvudentrén på stationshuset, nära hörnet och taxiangöring.

 • Inne. I väntsal till vänster innanför dörrarna från spårområdet.

  Ute. Högra kortsidan av kafébyggnaden, till höger om stationshuset, vid informationspunkten.

 • SL Ledsagare ringer resenär. Ledsagaren ringer resenären ca en timme innan ledsagning och kommer överens.

 • Inne. I väntsal mitt i rummet rakt framför huvudentré

  Ute. Till vänster om huvudentrén på stationshuset, vid trappan.

 • SL Ledsagare ringer resenär. Ledsagaren ringer resenären ca en timme innan ledsagning och kommer överens.

 • Väntsal. I väntsal omedelbart till vänster innanför entré från spårsidan.

  Ute. Spårsidan stationshuset, vid vänster trappnedgång sett från stationshus och Östra Bangatan.

 • SL Ledsagare ringer resenär. Ledsagaren ringer resenären ca en timme innan ledsagning och kommer överens.

 • Ute. Till höger om entrén intill väggen mot taxistation.

  Väntsal. Innanför entrédörr snett fram och till vänster om ledstråk mot hiss, intill pelare.

 • SL Ledsagare ringer resenär. Ledsagaren ringer resenären ca en timme innan ledsagning och kommer överens.

 • Väntsal. I väntsal till vänster innanför entré från spårsidan.

  Ute. Till höger om huvudentrén på stationshuset, nära högra hörnet vid informationspunkten.

 • SL Ledsagare ringer resenär. Ledsagaren ringer resenären ca en timme innan ledsagning och kommer överens.