stationsledsagning.se Enklare resor för dig med funktionsnedsättning

Alingsås station

Väntsal. Mötesplats i väntsal till höger om utgång mot cykelparkering. Ute. På högra kortsidan av stationshuset, mot vägg, mittemot nedgång till gångtunnel. Sett från taxiangöringen och cirkulationsplats, gatusidan.

Samtliga mötesplatser