stationsledsagning.se Enklare resor för dig med funktionsnedsättning

Alingsås station

Inne. Mötesplats i väntsal till höger om utgång mot cykelparkering.

Ute. På högra kortsidan av stationshuset, mot vägg, mittemot nedgång till gångtunnel.

Samtliga mötesplatser