stationsledsagning.se Enklare resor för dig med funktionsnedsättning

Aktuellt

  • Fr o m 15 februari 2023 kan man även välja att möta ledsagaren i väntsalen och inte bara framför stationshuset i Osby och på Örebro södra. Skyltar kommer att sättas upp under våren.

  • Det kommer vara möjligt att boka ledsagning på Osby station fr o m 1 april 2022. Mötesplats är vid entrén till väntsalen, den kommer att skyltas upp senare under våren.

  • Från den första april 2019 tar Trafikverket över hela ansvaret för stationsledsagningen. Tidigare tillhandahöll Trafikverket och Jernhusen gemensamt tjänsten.

    Ingenting ändras för dig som är resenär. Allt kommer att gå till som förut. Det är samma rutiner, samma bokningssystem och samma utförare av ledsagningen.

    Kontaktuppgifterna till Jernhusen på hemsidan har bytts ut mot kontaktuppgifter till Trafikverket.

    Webbplatsen är ersatt med den här webbplatsen som ska ha bättre funktioner och bättre tillgänglighet.