stationsledsagning.se Enklare resor för dig med funktionsnedsättning

Bastuträsk station

Väntsal. I väntsal till vänster innanför dörren, intill soffa Ute. Höger sida av stationshuset vid busshpl. Sett från cirkulationsplats på gatusidan.

Samtliga mötesplatser