stationsledsagning.se Enklare resor för dig med funktionsnedsättning

Knivsta station

Ute. Vid Taxiangöringen på östra sidan om järnvägen (motsatt sida mot den stationshuset ligger på).

SL. Ledsagaren ringer resenären ca en timme innan ledsagning och kommer överens.

Samtliga mötesplatser