stationsledsagning.se Enklare resor för dig med funktionsnedsättning

Enköping station

Väntsal. I väntsal till vänster mot vägg innanför dörr. Ute. Informationspunkt. Till höger om stationshuset. Mellan informationspunkt och telefonkiosk. Sett från cirkulationsplats, gatusidan, Bangårdsgatan.

Samtliga mötesplatser