stationsledsagning.se Enklare resor för dig med funktionsnedsättning

Enköping station

Inne. I väntsal till vänster mot vägg innanför dörr.

Ute. Vid informationspunkt till höger om stationshuset.

Samtliga mötesplatser