stationsledsagning.se Enklare resor för dig med funktionsnedsättning

Jönköping Centralstation

Väntsal. I väntsal till höger innanför dörrar från spårsidan Ute. Vänster om stationshuset. Vid handikapparkeringen. Sett från gatusidan, Järnvägsgatan.

Samtliga mötesplatser