stationsledsagning.se Enklare resor för dig med funktionsnedsättning

Sunne station

Väntsal. I väntsalen. Ute. Vänster hörn av stationshuset, mot spåren, vid bänk. Vänster om utgång på stationshusets långsida. Sett från Järnvägsgatan.

Samtliga mötesplatser