stationsledsagning.se Enklare resor för dig med funktionsnedsättning

Örebro Centralstation

Väntsal. I väntsal omedelbart till vänster innanför entré från spårsidan.

Ute. Spårsidan stationshuset, vid vänster trappnedgång sett från stationshus och Östra Bangatan.

Samtliga mötesplatser