stationsledsagning.se Enklare resor för dig med funktionsnedsättning

Karlshamn station

Ute. Vid Taxiangöring Till vänster om Huvudentrén på framsidan, ovanför vändzon sett från gatusidan.

Samtliga mötesplatser