stationsledsagning.se Enklare resor för dig med funktionsnedsättning

Sunderby sjukhus station

Ute. Taxiangöringen vid spår 1. Nära taxiangöringen, vid informationstavla vid sidoplattform intill spår 1.

Samtliga mötesplatser