stationsledsagning.se Enklare resor för dig med funktionsnedsättning

Katrineholm Centralstation

I väntsal direkt innanför huvudentre från gatan

Ute, till höger om entrén från gatusidan.

Samtliga mötesplatser