stationsledsagning.se Enklare resor för dig med funktionsnedsättning

Katrineholm Centralstation

Inne. I väntsal direkt innanför huvudentre från gatan.

Ute, till höger om entrén från gatusidan.

Samtliga mötesplatser