stationsledsagning.se Enklare resor för dig med funktionsnedsättning

Skellefteå busstation

Ute. Mitt framför busstationen väntsal.

Inne. Direkt till vänster om ingången närmast taxiangöringen.

Samtliga mötesplatser