stationsledsagning.se Enklare resor för dig med funktionsnedsättning

Skellefteå busstation

Ute. Södra Järnvägsgatan 35. Från taxiangöringen, följ ledstråket cirka 10 meter rakt fram, västerut. Mötesplats vid din högra sida på väntsalsbyggnadens södra gavel. Från övergångsstället, följ ledstråket cirka 20 meter rakt fram norrut till väntsalsbyggnadens södra gavel.

Inne. Södra Järnvägsgatan 35. Mötesplats direkt till vänster innanför östra ingången, närmast avlämningsplats och taxiangöring. Det är 15 meters gångväg som längst från taxiangöring och avlämningsplats men det saknas ledstråk. Till den västra ingången finns det taktilt och naturligt ledstråk från taxiangöring och övergångsställe. Den västra ingången vetter mot bussplattformarna. Från den västra ingången sett ligger mötesplatsen cirka 10 meter bort på andra sidan rummet.

Samtliga mötesplatser