stationsledsagning.se Enklare resor för dig med funktionsnedsättning

Skellefteå busstation

Uppdaterades senast:

Ute. Mitt framför busstationen väntsal.

Inne. Direkt till vänster om ingången närmast taxiangöringen.

Foto: Nïklas Henriksson

Samtliga mötesplatser