stationsledsagning.se Enklare resor för dig med funktionsnedsättning

Umeå Busstation

Inne. Direkt till vänster innanför huvudentréns två skjutdörrar. (Huvudentrén är entrén mot Järnvägsstationen.)

Samtliga mötesplatser