stationsledsagning.se Enklare resor för dig med funktionsnedsättning

Växjö station

Väntsal. Mitt emot Länstrafikens försäljningsställe.

Ute. Vid Södra Bantorget. Intill angöringen vid Klosterbron, mitt emot stationen, södra sidan om bron.

Samtliga mötesplatser