stationsledsagning.se Enklare resor för dig med funktionsnedsättning

Växjö station

Väntsal. Mittemot Länstrafikens försäljningsställe.

Ute. Vid Södra Bantorget. Intill angöringen vid Klosterbron, mitt emot stationen.

Samtliga mötesplatser