stationsledsagning.se Enklare resor för dig med funktionsnedsättning

Åmål station

Väntsal. I väntsal rakt innanför dörr från spårområde.

Ute. Till vänster om huvudentrén på stationshuset sett från cirkulationsplats och Bondegatan, nära hörnet och taxiangöring.

Samtliga mötesplatser