stationsledsagning.se Enklare resor för dig med funktionsnedsättning

Bergåsa station

Ute. Informationspunkt. Gamla infartsvägen, vid informationstavla och taxiangöring. Sett från Gamla infartsvägen.

Samtliga mötesplatser