stationsledsagning.se Enklare resor för dig med funktionsnedsättning

Laholm station

Uppdaterades senast:

Ute. Vid busshållplatsen.

OBS! I dagsläget finns inget trafikföretag som erbjuder ledsagning på stationen.

Foto: Nïklas Henriksson

Samtliga mötesplatser