stationsledsagning.se Enklare resor för dig med funktionsnedsättning

Laholm station

Väntsal. I väntsal Ute. Mellan taxiangöring och framsidan av stationshuset. Sett från cirkulationsplats, gatusidan, Stationsgatan.

Samtliga mötesplatser