stationsledsagning.se Enklare resor för dig med funktionsnedsättning

Laholm station

Väntsal. I väntsal

Ute. Mellan taxiangöring och framsidan av stationshuset sett från cirkulationsplatsen.

Samtliga mötesplatser