stationsledsagning.se Enklare resor för dig med funktionsnedsättning

Södertälje Syd station

Inne. I väntsal mellan uppgångarna till plattformarna.

Ute. Vid vändzon, intill taxiangöringen till höger om informationspunkten. Nära spår 7-8.

Samtliga mötesplatser