stationsledsagning.se Enklare resor för dig med funktionsnedsättning

Södertälje Syd station

Väntsal. I väntsal mellan uppgångarna till plattformar Ute. Vid vändzon, intill taxiangöringen till höger om informationspunkten. Nära spår 7-8. Sett från taxiangöringen.

Samtliga mötesplatser