stationsledsagning.se Enklare resor för dig med funktionsnedsättning

Trollhättan Centralstation

I väntsal vid vägg snett fram åt vänster innanför huvudentré från torget.

Ute. Till höger om huvudentrén på stationshuset, nära högra hörnet mot cirkulationsplats. 

Samtliga mötesplatser