stationsledsagning.se Enklare resor för dig med funktionsnedsättning

Trollhättan Centralstation

Väntsal. I väntsal vid vägg snett fram åt vänster innanför huvudentré från torget.

Ute. Till höger om huvudentrén på stationshuset. Nära högra hörnet mot cirkulationsplats. Sett från Bangårdsgatan.

Samtliga mötesplatser