stationsledsagning.se Enklare resor för dig med funktionsnedsättning

Trollhättan Centralstation

Inne. I väntsal vid vägg snett fram åt vänster innanför huvudentré från torget.

Ute. Till höger om huvudentrén på stationshuset. 

Samtliga mötesplatser