stationsledsagning.se Enklare resor för dig med funktionsnedsättning

Bräkne-Hoby station

Uppdaterades senast:

Ute. Vid Blekingetrafikens informationspelare nära övergång till plattform.

OBS! I dagsläget finns inget trafikföretag som erbjuder ledsagning på stationen.

Foto: Nïklas Henriksson

Samtliga mötesplatser