stationsledsagning.se Enklare resor för dig med funktionsnedsättning

Bräkne-Hoby station

Ute. Höger innan spårövergången på Linjevägen, intill Blekingetrafikens infopunkt. Sett från Linjevägen.

Samtliga mötesplatser