stationsledsagning.se Enklare resor för dig med funktionsnedsättning

Gällivare C

Uppdaterades senast:

Ute. Till vänster om stationshuset, vid kiosken.

Inne. I väntsal till vänster om entrén från stationsplanen.

Foto: Nïklas Henriksson

Samtliga mötesplatser