stationsledsagning.se Enklare resor för dig med funktionsnedsättning

Hallsberg station

I väntsal rakt innanför huvudentré från gatan, mitt på golvet

Ute, vid stationshuset, nära rulltrappor till gångbron över spåren.

Samtliga mötesplatser