stationsledsagning.se Enklare resor för dig med funktionsnedsättning

Hallsberg station

Uppdaterades senast:

Inne. I väntsal till vänster om entrén från gatusidan.

Ute. Vid stationshuset, nära rulltrappor till gångbron över spåren.

Foto: Nïklas Henriksson

Samtliga mötesplatser