stationsledsagning.se Enklare resor för dig med funktionsnedsättning

Kristinehamn station

Väntsal. I väntsal mitt på väggen snett till höger innanför huvudentré

Ute. Vänstra kortsidan av stationshuset sett från stationsplan.

Samtliga mötesplatser