stationsledsagning.se Enklare resor för dig med funktionsnedsättning

Kristinehamn station

Väntsal. I väntsal mitt på väggen snett till höger innanför huvudentré Ute. Vänstra kortsidan av stationshuset. Sett från stationsplan, gatusidan.

Samtliga mötesplatser