stationsledsagning.se Enklare resor för dig med funktionsnedsättning

Kil station

Inne. Mitt  i väntsalen.

Ute. Vänstra hörnet av stationshuset vid taxiangöring och ramp.

 

Samtliga mötesplatser