stationsledsagning.se Enklare resor för dig med funktionsnedsättning

Kil station

Inne. I väntsal vid vägg snett till vänster innanför huvudentré från gatan.

Ute. Vänstra hörnet av stationshuset vid taxiangöring och ramp.

Samtliga mötesplatser