stationsledsagning.se Enklare resor för dig med funktionsnedsättning

Kil station

Väntsal. I väntsal vid vägg snett till vänster innanför huvudentré från gatan Ute. Vänstra hörnet av stationshuset vid taxiangöring och ramp. Sett från cirkulationsplats framför stationshus.

Samtliga mötesplatser