stationsledsagning.se Enklare resor för dig med funktionsnedsättning

Umeå Centralstation

Väntsal, direkt till vänster innanför entrén från gatan.

Ute, på hörnet av stationshuset till höger om huvudentrén.

Samtliga mötesplatser