stationsledsagning.se Enklare resor för dig med funktionsnedsättning

Blomstermåla station

Ute. På plattform, i väderskyddet vid spår 1, intill bussangöring.

Samtliga mötesplatser