stationsledsagning.se Enklare resor för dig med funktionsnedsättning

Blomstermåla station

Uppdaterades senast:

Ute. I Väderskyddet på plattform vid spår 1, intill bussangöringen (skylt saknas).

Foto: Nïklas Henriksson

Samtliga mötesplatser