stationsledsagning.se Enklare resor för dig med funktionsnedsättning

Mjölby station

I väntsal rakt innanför huvudentré från gatan, mitt på golvet

Ute. Stationshusets vänstra kortsida mot bussangöringen. Sett från gatusidan.

Samtliga mötesplatser