stationsledsagning.se Enklare resor för dig med funktionsnedsättning

Mjölby station

Väntsal.I väntsal rakt innanför huvudentré från gatan, mitt på golvet Ute. Stationshusets vänstra kortsida mot bussangöringen. Sett från taxiangöringen och gatusidan, Järnvägsgatan.

Samtliga mötesplatser