stationsledsagning.se Enklare resor för dig med funktionsnedsättning

Umeå Östra station

Inne, lasarettsentrén. Omedelbart till vänster innanför entrén mitt emot hissen.

Inne, västra sidan. Omedelbart till höger intill och bakom räcket innanför dörren från norr mot stora parkeringen.

Ute. Höger sida om huvudentrén av stationshuset, västra sidan. Sett från taxiangöring och parkering.

Samtliga mötesplatser