stationsledsagning.se Enklare resor för dig med funktionsnedsättning

Umeå Östra station

Ute, till höger om västra entrén, vid cykelställ.

Inne, mot sjukhusentrén, övre hallen.

Inne, västra sidan i nedre hallen, vid parkering och angöring.

 

Samtliga mötesplatser