stationsledsagning.se Enklare resor för dig med funktionsnedsättning

Umeå Östra station

Inne. Nära sjukhusentrén, övre hallen.

Inne, västra sidan i nedre hallen, vid parkering och angöring.

Ute. Till höger om västra entrén, vid cykelställ.

 

Samtliga mötesplatser