stationsledsagning.se Enklare resor för dig med funktionsnedsättning

Nyköping Centralstation

I väntsal snett till vänster innanför huvudentré från gatan

Ute. Till höger om stationshuset, nära taxiangöringen. 

Samtliga mötesplatser