stationsledsagning.se Enklare resor för dig med funktionsnedsättning

Nyköping Centralstation

Väntsal. I väntsal snett till vänster innanför huvudentré från gatan Ute. Till höger om stationshuset, nära taxiangöringen. Sett från taxiangöringen på gatusidan.

Samtliga mötesplatser