stationsledsagning.se Enklare resor för dig med funktionsnedsättning

Uppsala Centralstation

Väntsal. I väntsal till vänster innanför huvudentrén från torg.

Ute. Till höger om huvudentré. Vid ramp till huvudentré. Sett från cirkulationsplats och Kungsgatan.

Ute. Östra sidan, vid trappan ner till Centralpassagen.

Samtliga mötesplatser