stationsledsagning.se Enklare resor för dig med funktionsnedsättning

Uppsala Centralstation

I väntsal till vänster innanför huvudentrén från torg.

Ute. Till höger om huvudentré. Vid ramp till huvudentré.

Ute. Östra sidan, vid trappan ner till Centralpassagen.

Samtliga mötesplatser