stationsledsagning.se Enklare resor för dig med funktionsnedsättning

Eskilstuna Centralstation

Väntsal. I väntsal innanför dörrar från huvudentré, mitt på golvet Ute. Långsidan av stationshuset längst till vänster på gatusidan. Mitt emot taxiangöringen. Sett från Järnvägsplan.

Samtliga mötesplatser