stationsledsagning.se Enklare resor för dig med funktionsnedsättning

Eskilstuna Centralstation

Inne. I väntsal innanför dörrar från huvudentré, mitt på golvet

Ute. Långsidan av stationshuset längst till vänster mitt emot taxiangöringen

Samtliga mötesplatser