stationsledsagning.se Enklare resor för dig med funktionsnedsättning

Lund Centralstation

Väntsal. I stationshusets väntsal, den äldre byggnaden vid Bangatan mot Clemenstorget, mot vägg mitt emot huvudentré. Ute. Lunds stationshus: höger hörn mot gatusidan, Bangatan. Sett från Bangatan vid Clemenstorget. Den äldre byggnaden. Ute. Lund Västra station: vid entrén mot Västra stationstorget, vid hc-parkeringarna. Sett från Västra stationstorget. Den nyare byggnaden.

Samtliga mötesplatser