stationsledsagning.se Enklare resor för dig med funktionsnedsättning

Lund Centralstation

Uppdaterades senast:

Inne. Mitt i gamla stationshusets väntsal.

Ute. En bit till höger om gamla stationshuset sett från gatan, nära nedgången under spåren.

Ute. Västra entrén, till höger om ingången.

 

Foto: Nïklas Henriksson

Samtliga mötesplatser