stationsledsagning.se Enklare resor för dig med funktionsnedsättning

Vänersborg Centralstation

Väntsal. I väntsal vid vägg till vänster innanför huvudentré från gatan.

Ute. Till höger om huvudentrén på stationshuset sett från taxiangöringen, invid vägg.

Samtliga mötesplatser