stationsledsagning.se Enklare resor för dig med funktionsnedsättning

Linköping Centralstation

I väntsal omedelbart till höger om huvudentrén från gatan.

Ute. Till vänster om stationshuset sett från gatusidan, nära taxiangöring.

Samtliga mötesplatser