stationsledsagning.se Enklare resor för dig med funktionsnedsättning

Linköping Centralstation

Väntsal. I väntsal omedelbart till höger om dörr från spårsidan Ute. Höger hörn av stationshuset vid kortsidan. Till höger om utgång på kortsidan. Snett mitt emot taxiangöringen. Sett från gatusidan, Järnvägsgatan.

Samtliga mötesplatser