stationsledsagning.se Enklare resor för dig med funktionsnedsättning

Linköping Centralstation

Inne. I väntsal omedelbart till höger om huvudentrén från gatan.

Ute. Till vänster om stationshuset, nära taxiangöring.

Samtliga mötesplatser