stationsledsagning.se Enklare resor för dig med funktionsnedsättning

Falkenberg station

Ute. Västra uppgången. Västra uppgången, mittemot taxiangöringen. Framför väntsalen vid spår 4. Sett från taxiangöringen och cirkulationsplats.

Samtliga mötesplatser