stationsledsagning.se Enklare resor för dig med funktionsnedsättning

Landskrona station

Ute. Till vänster om entré till väntsal. Sett från taxiangöringen.

Samtliga mötesplatser