stationsledsagning.se Enklare resor för dig med funktionsnedsättning

Sölvesborg station

Väntsal. I väntsalen. Ute. Mittemot högra kortsidan av stationshuset. Sett från Järnvägsgatan.

Samtliga mötesplatser