stationsledsagning.se Enklare resor för dig med funktionsnedsättning

Degerfors station

Inne. I väntsal innanför dörrar från spårsidan, mitt i rummet

Ute. Vid Taxiangöring till vänster om huvudentrén på stationshuset, intill väntkur nära ramp till spår 3-4.

Samtliga mötesplatser