stationsledsagning.se Enklare resor för dig med funktionsnedsättning

Degerfors station

Väntsal. I väntsal innanför dörrar från spårsidan, mitt i rummet Ute. Vid Taxiangöring. Till vänster om huvudentrén på stationshuset, intill väntkur vid taxiangöringen. Nära ramp till spår 3-4. Sett från gatusidan, Stationsvägen.

Samtliga mötesplatser